ไฟล์ที่พบ 95 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7300)

Quality Management in Construction Projects 2nd - Abdul Razzak Rumane

(By : javiss)
เมื่อ :29 กันยายน 2561 12:12

16.31 MB..

โหลดแล้ว : 132 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 416 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7289)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 268 ครั้ง
ดูแล้ว : 626 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 236 ครั้ง
ดูแล้ว : 616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 130 ครั้ง
ดูแล้ว : 435 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 896 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7285)

1.88 MB..

โหลดแล้ว : 224 ครั้ง
ดูแล้ว : 571 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 278 ครั้ง
ดูแล้ว : 696 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7283)

Formwork - A Practical Guide - P. S. McAdam and G. W. Lee

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:36

8.29 MB..

โหลดแล้ว : 401 ครั้ง
ดูแล้ว : 827 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7282)

Formwork For Modern, Efficient Concrete Construction - Rohan Rupasinghe and Éanna Nolan

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:33

1.97 MB..

โหลดแล้ว : 282 ครั้ง
ดูแล้ว : 656 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7281)

Structural Engineering Formulas 2nd - Ilya Mikhelson and Tyler G. Hicks

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:32

15.91 MB..

โหลดแล้ว : 395 ครั้ง
ดูแล้ว : 792 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 155 ครั้ง
ดูแล้ว : 495 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 108 ครั้ง
ดูแล้ว : 388 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 109 ครั้ง
ดูแล้ว : 399 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 7277)

Road Construction (Enthusiast Color Series) - Robert Genat

(By : javiss)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2561 03:55

14.43 MB..

โหลดแล้ว : 230 ครั้ง
ดูแล้ว : 614 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7275)

507.14 KB..

โหลดแล้ว : 113 ครั้ง
ดูแล้ว : 409 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7274)

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 403 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 183 ครั้ง
ดูแล้ว : 575 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7272)

Welding Aluminum - Theory and Practice - The Aluminum Association

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:05

832.63 KB..

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 449 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7271)

The Lightweight Steel Frame House Construction Handbook

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:04

24.60 MB..

โหลดแล้ว : 291 ครั้ง
ดูแล้ว : 736 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3