ไฟล์ที่พบ 95 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7300)

Quality Management in Construction Projects 2nd - Abdul Razzak Rumane

(By : javiss)
เมื่อ :29 กันยายน 2561 12:12

16.31 MB..

โหลดแล้ว : 147 ครั้ง
ดูแล้ว : 537 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 7290)

Recommendations for the Inspection, Maintenance and Management of Car Park Structures - ICE

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:26

16.02 MB..

โหลดแล้ว : 128 ครั้ง
ดูแล้ว : 509 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7289)

2.52 MB..

โหลดแล้ว : 279 ครั้ง
ดูแล้ว : 719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7288)

10.18 MB..

โหลดแล้ว : 252 ครั้ง
ดูแล้ว : 740 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7287)

47.40 MB..

โหลดแล้ว : 138 ครั้ง
ดูแล้ว : 535 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7286)

Construction Inspection Handbook - Total Quality Management - James J. O Brien

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 14:11

46.23 MB..

โหลดแล้ว : 366 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,042 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 7285)

1.88 MB..

โหลดแล้ว : 235 ครั้ง
ดูแล้ว : 695 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 7284)

43.11 MB..

โหลดแล้ว : 292 ครั้ง
ดูแล้ว : 843 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 7283)

Formwork - A Practical Guide - P. S. McAdam and G. W. Lee

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:36

8.29 MB..

โหลดแล้ว : 418 ครั้ง
ดูแล้ว : 974 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 3


(รหัส 7282)

Formwork For Modern, Efficient Concrete Construction - Rohan Rupasinghe and Éanna Nolan

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:33

1.97 MB..

โหลดแล้ว : 300 ครั้ง
ดูแล้ว : 783 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 1


(รหัส 7281)

Structural Engineering Formulas 2nd - Ilya Mikhelson and Tyler G. Hicks

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 13:32

15.91 MB..

โหลดแล้ว : 406 ครั้ง
ดูแล้ว : 897 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 7280)

7.17 MB..

โหลดแล้ว : 165 ครั้ง
ดูแล้ว : 616 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7279)

Low-Volume Road Engineering - Design, Construction and Maintenance - Robert A. Douglas

(By : javiss)
เมื่อ :06 มิถุนายน 2561 03:48

14.22 MB..

โหลดแล้ว : 119 ครั้ง
ดูแล้ว : 510 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 7278)

30.58 MB..

โหลดแล้ว : 118 ครั้ง
ดูแล้ว : 515 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 7277)

Road Construction (Enthusiast Color Series) - Robert Genat

(By : javiss)
เมื่อ :05 มิถุนายน 2561 03:55

14.43 MB..

โหลดแล้ว : 248 ครั้ง
ดูแล้ว : 751 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 7275)

507.14 KB..

โหลดแล้ว : 123 ครั้ง
ดูแล้ว : 548 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7274)

1.61 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 530 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 7273)

Steel Structures (AISC) - Emphasizing LRFD Specification in Mathcad - San Seyla

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:15

2.93 MB..

โหลดแล้ว : 199 ครั้ง
ดูแล้ว : 698 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7272)

Welding Aluminum - Theory and Practice - The Aluminum Association

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:05

832.63 KB..

โหลดแล้ว : 144 ครั้ง
ดูแล้ว : 542 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 7271)

The Lightweight Steel Frame House Construction Handbook

(By : javiss)
เมื่อ :23 พฤษภาคม 2561 02:04

24.60 MB..

โหลดแล้ว : 303 ครั้ง
ดูแล้ว : 860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3