ไฟล์ที่พบ 14 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 2558)

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Design

(By : mk)
เมื่อ :08 มกราคม 2556 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 ธันวาคม 2562 21:03

10.18 MB

โหลดแล้ว : 12,223 ครั้ง
ดูแล้ว : 32,052 ครั้ง
ความคิดเห็น : 174
คะแนน : 77


(รหัส 1684)

ASCE-SEI 7-05 - Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures - American Society of Civil Engineers (ASCE)

(By : mk)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2555 10:32
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 กันยายน 2558 23:53

18.00 MB..

โหลดแล้ว : 156 ครั้ง
ดูแล้ว : 757 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 1196)

IBC 2009 - International Building Code - ICC

(By : mk)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2555 10:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2556 01:08

17.95 MB..

โหลดแล้ว : 153 ครั้ง
ดูแล้ว : 744 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 355)

Static & Dynamic Analysis of Structures

(By : mk)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 10:22
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2556 10:20

3.12 MB..

โหลดแล้ว : 514 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,319 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 4


(รหัส 354)

Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering - Anil K. Chopra

(By : mk)
เมื่อ :06 กันยายน 2555 09:55
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2560 14:14

24.19 MB..

โหลดแล้ว : 134 ครั้ง
ดูแล้ว : 784 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 71)

Foundation Analysis and Design

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:36

48.15 MB..

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 962 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 70)

Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11) and Commentary

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:21
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 ตุลาคม 2558 19:06

10.93 MB..

โหลดแล้ว : 271 ครั้ง
ดูแล้ว : 906 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 3


(รหัส 69)

IBC 2012 - International Building Code - ICC

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:17
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 ธันวาคม 2556 00:27

17.95 MB..

โหลดแล้ว : 189 ครั้ง
ดูแล้ว : 860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 68)

Structural Concrete Theory and Design 4th - M. Nadim Hassoun and Akthem Al-Manaseer

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2559 15:52

33.30 MB..

โหลดแล้ว : 177 ครั้ง
ดูแล้ว : 721 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 67)

Design of Concrete Structures 14th - Arthur H. Nilson

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 10:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 สิงหาคม 2558 15:09

36.76 MB..

โหลดแล้ว : 262 ครั้ง
ดูแล้ว : 946 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 3


(รหัส 66)

Prestressed Concrete - A Fundamental Approach 5th Update ACI, AASHTO, IBD 2009 Codes Version - Edward G. Nawy

(By : mk)
เมื่อ :31 สิงหาคม 2555 09:02
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 01:29

40.43 MB..

โหลดแล้ว : 358 ครั้ง
ดูแล้ว : 989 ครั้ง
ความคิดเห็น : 6
คะแนน : 3


(รหัส 46)

Reinforced Concrete Design of Tall Buildings - Bungale S. Taranath

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 01 กันยายน 2558 02:03

33.01 MB..

โหลดแล้ว : 257 ครั้ง
ดูแล้ว : 959 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 45)

Reinforced Concrete Mechanics & Design 6th (2011) James G. MacGREGOR

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 25 มกราคม 2556 20:19

14.37 MB..

โหลดแล้ว : 361 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,063 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 7


(รหัส 44)

Design of Reinforced Concrete 7th Edition 2006- McCormac J.C.

(By : mk)
เมื่อ :30 สิงหาคม 2555 10:23
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 09 สิงหาคม 2556 01:36

75.14 MB..

โหลดแล้ว : 419 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,004 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 1