ไฟล์ที่พบ 100 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7731)

Modeling for structural analysis, Behavior and Basics.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:24

15.70 MB..

โหลดแล้ว : 125 ครั้ง
ดูแล้ว : 375 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7730)

Foundation Systems for High-Rise Structures.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:13

26.76 MB..

โหลดแล้ว : 107 ครั้ง
ดูแล้ว : 247 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 7729)

Analysis of Structure II.pdf

(By : pskochai)
เมื่อ :14 มกราคม 2563 06:04

76.30 MB..

โหลดแล้ว : 139 ครั้ง
ดูแล้ว : 380 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 5401)

Matrix Analysis Of Framed Structures 2nd Edition

(By : pskochai)
เมื่อ :04 มิถุนายน 2559 23:58

7.90 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 314 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 5121)

3.14 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 387 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3994)

Slim Floor Design and Construction

(By : pskochai)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2557 00:54

5.46 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 419 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3993)

The Design of Modern Steel Bridges

(By : pskochai)
เมื่อ :18 ตุลาคม 2557 00:06

2.33 MB..

โหลดแล้ว : 76 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 3
คะแนน : 2


(รหัส 3991)

Handbook Of Comparative World Steel Standards

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 22:54

5.27 MB..

โหลดแล้ว : 79 ครั้ง
ดูแล้ว : 339 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 3990)

Design of Highway Bridges

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 21:16

62.87 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 389 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 3989)

Bridge Engineering Handbook

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 20:29

13.68 MB..

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 369 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 2


(รหัส 3988)

Seismic Performance of Concrete Buildings

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 19:49

6.84 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 401 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3987)

Time-Dependent Behaviour of Concrete Structures

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 19:26

2.74 MB..

โหลดแล้ว : 85 ครั้ง
ดูแล้ว : 349 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 3986)

Structural Detailing in Steel

(By : pskochai)
เมื่อ :17 ตุลาคม 2557 19:03

22.65 MB..

โหลดแล้ว : 276 ครั้ง
ดูแล้ว : 705 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 2


(รหัส 3236)

Unified Design of Steel Structures, 1st ed

(By : pskochai)
เมื่อ :25 สิงหาคม 2556 09:40

28.98 MB..

โหลดแล้ว : 388 ครั้ง
ดูแล้ว : 860 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 4


(รหัส 2986)

2500 Solved Problems in Fluid Mechanics & Hydraulics

(By : pskochai)
เมื่อ :26 มีนาคม 2556 00:09
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 มีนาคม 2556 22:34

55.42 MB..

โหลดแล้ว : 218 ครั้ง
ดูแล้ว : 628 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 2589)

The Finite Element Method - A practical course abaqus

(By : pskochai)
เมื่อ :19 มกราคม 2556 02:26

10.39 MB..

โหลดแล้ว : 97 ครั้ง
ดูแล้ว : 370 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 0


(รหัส 2487)

Post-Tensioning Tendon Installation and Grouting Manual

(By : pskochai)
เมื่อ :11 ธันวาคม 2555 04:44

2.55 MB..

โหลดแล้ว : 182 ครั้ง
ดูแล้ว : 503 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 1723)

Bridges for High Speed Railways

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 06:02

71.97 MB..

โหลดแล้ว : 146 ครั้ง
ดูแล้ว : 485 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 1719)

Bridge Design Aids

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 05:37

59.80 MB..

โหลดแล้ว : 151 ครั้ง
ดูแล้ว : 564 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0


(รหัส 1716)

Design Principles of Ships and Marine Structures - S. C. Misra

(By : pskochai)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2555 05:01
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2560 23:37

17.93 MB..

โหลดแล้ว : 75 ครั้ง
ดูแล้ว : 355 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1