ไฟล์ที่พบ 161 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,772 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,318 ครั้ง
ความคิดเห็น : 15
คะแนน : 14


(รหัส 7036)

สาระน่ารู้ ของเหล็ก ทาทาสตีล

(By : takechi)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 20:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มิถุนายน 2560 21:38

8.44 MB..

โหลดแล้ว : 580 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,591 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7003)

มาตรฐานเหล็กก่อสร้างทุกประเทศ

(By : takechi)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2560 23:59

13.66 MB

โหลดแล้ว : 440 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,334 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6061)

Foundation Panel Discussion

(By : takechi)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 08:43

5.99 MB

โหลดแล้ว : 511 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,568 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,334 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,710 ครั้ง
ความคิดเห็น : 29
คะแนน : 11


(รหัส 6041)

Detailing for Steel Design

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:49

46.24 MB

โหลดแล้ว : 591 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,934 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 7


(รหัส 6039)

Standard EURO Part 1-9

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:05

60.25 MB

โหลดแล้ว : 135 ครั้ง
ดูแล้ว : 802 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6038)

AISC : Steel Design Guides 2016

(By : takechi)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2559 10:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559 15:06

102.07 MB..

โหลดแล้ว : 468 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,633 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 6037)

Minitab.v17.1.0

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:06

68.52 MB

โหลดแล้ว : 92 ครั้ง
ดูแล้ว : 921 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 6036)

IBM SPSS for Statistics

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:02

77 bytes

โหลดแล้ว : 127 ครั้ง
ดูแล้ว : 764 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6035)

Discoverin Statistics Using Spss (introducing statistical method), 3rd edition

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:52

20.67 MB

โหลดแล้ว : 89 ครั้ง
ดูแล้ว : 759 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6034)

Fly Ash Aggregate in Concrete

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:43

2.42 MB

โหลดแล้ว : 88 ครั้ง
ดูแล้ว : 726 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6033)

Journal of Concrete Strength

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:34

1.89 MB

โหลดแล้ว : 66 ครั้ง
ดูแล้ว : 806 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 1057)

หลักการสำรวจและทำแผนที่ by กรมชลประทาน

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 13:26

670.43 KB

โหลดแล้ว : 555 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,500 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 6


(รหัส 1056)

Highway Engineering

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:46

7.57 MB

โหลดแล้ว : 731 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,093 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 9


(รหัส 1051)

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2560 03:32

4.96 MB

โหลดแล้ว : 479 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,637 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 1050)

SKETCHUP + CAD 3

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:39

58.82 MB

โหลดแล้ว : 363 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,600 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 1049)

SKETCHUP + CAD 2

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:25

165.51 MB

โหลดแล้ว : 265 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,330 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 1048)

SKETCHUP + CAD 1

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:02

93.25 MB

โหลดแล้ว : 414 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,765 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 5


(รหัส 1047)

1.46 MB

โหลดแล้ว : 41 ครั้ง
ดูแล้ว : 641 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0