ไฟล์ที่พบ 161 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,462 ครั้ง
ดูแล้ว : 2,660 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 13


(รหัส 7036)

สาระน่ารู้ ของเหล็ก ทาทาสตีล

(By : takechi)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 20:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มิถุนายน 2560 21:38

8.44 MB..

โหลดแล้ว : 515 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,018 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7003)

มาตรฐานเหล็กก่อสร้างทุกประเทศ

(By : takechi)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2560 23:59

13.66 MB

โหลดแล้ว : 370 ครั้ง
ดูแล้ว : 752 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6061)

Foundation Panel Discussion

(By : takechi)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 08:43

5.99 MB

โหลดแล้ว : 481 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,023 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,170 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,286 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 6041)

Detailing for Steel Design

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:49

46.24 MB

โหลดแล้ว : 517 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,237 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 6039)

Standard EURO Part 1-9

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:05

60.25 MB

โหลดแล้ว : 126 ครั้ง
ดูแล้ว : 343 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6038)

AISC : Steel Design Guides 2016

(By : takechi)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2559 10:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559 15:06

102.07 MB..

โหลดแล้ว : 374 ครั้ง
ดูแล้ว : 903 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 3


(รหัส 6037)

Minitab.v17.1.0

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:06

68.52 MB

โหลดแล้ว : 80 ครั้ง
ดูแล้ว : 405 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 6036)

IBM SPSS for Statistics

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:02

77 bytes

โหลดแล้ว : 115 ครั้ง
ดูแล้ว : 300 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6035)

Discoverin Statistics Using Spss (introducing statistical method), 3rd edition

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:52

20.67 MB

โหลดแล้ว : 82 ครั้ง
ดูแล้ว : 308 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6034)

Fly Ash Aggregate in Concrete

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:43

2.42 MB

โหลดแล้ว : 68 ครั้ง
ดูแล้ว : 268 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6033)

Journal of Concrete Strength

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:34

1.89 MB

โหลดแล้ว : 51 ครั้ง
ดูแล้ว : 251 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 1057)

หลักการสำรวจและทำแผนที่ by กรมชลประทาน

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 13:26

670.43 KB

โหลดแล้ว : 492 ครั้ง
ดูแล้ว : 957 ครั้ง
ความคิดเห็น : 7
คะแนน : 5


(รหัส 1056)

Highway Engineering

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:46

7.57 MB

โหลดแล้ว : 589 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,222 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 9


(รหัส 1051)

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2560 03:32

4.96 MB

โหลดแล้ว : 415 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,003 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 1050)

SKETCHUP + CAD 3

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:39

58.82 MB

โหลดแล้ว : 311 ครั้ง
ดูแล้ว : 947 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 1049)

SKETCHUP + CAD 2

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:25

165.51 MB

โหลดแล้ว : 225 ครั้ง
ดูแล้ว : 719 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 1048)

SKETCHUP + CAD 1

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:02

93.25 MB

โหลดแล้ว : 342 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,066 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 5


(รหัส 1047)

1.46 MB

โหลดแล้ว : 33 ครั้ง
ดูแล้ว : 217 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0