ไฟล์ที่พบ 161 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 7117)

Steel Truss Design Handbook - คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป

(By : takechi)
เมื่อ :24 สิงหาคม 2560 11:07
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2561 15:35

7.46 MB

โหลดแล้ว : 1,618 ครั้ง
ดูแล้ว : 3,418 ครั้ง
ความคิดเห็น : 13
คะแนน : 14


(รหัส 7036)

สาระน่ารู้ ของเหล็ก ทาทาสตีล

(By : takechi)
เมื่อ :19 มิถุนายน 2560 20:41
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 19 มิถุนายน 2560 21:38

8.44 MB..

โหลดแล้ว : 551 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,235 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 4


(รหัส 7003)

มาตรฐานเหล็กก่อสร้างทุกประเทศ

(By : takechi)
เมื่อ :17 มิถุนายน 2560 23:59

13.66 MB

โหลดแล้ว : 403 ครั้ง
ดูแล้ว : 993 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1


(รหัส 6061)

Foundation Panel Discussion

(By : takechi)
เมื่อ :17 พฤศจิกายน 2559 08:43

5.99 MB

โหลดแล้ว : 493 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,213 ครั้ง
ความคิดเห็น : 10
คะแนน : 4


(รหัส 6051)

การเจาะสำรวจดิน

(By : takechi)
เมื่อ :16 พฤศจิกายน 2559 08:45

19.79 MB

โหลดแล้ว : 1,237 ครั้ง
ดูแล้ว : 4,031 ครั้ง
ความคิดเห็น : 28
คะแนน : 11


(รหัส 6041)

Detailing for Steel Design

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:49

46.24 MB

โหลดแล้ว : 548 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,479 ครั้ง
ความคิดเห็น : 11
คะแนน : 6


(รหัส 6039)

Standard EURO Part 1-9

(By : takechi)
เมื่อ :14 พฤศจิกายน 2559 09:05

60.25 MB

โหลดแล้ว : 131 ครั้ง
ดูแล้ว : 492 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 2


(รหัส 6038)

AISC : Steel Design Guides 2016

(By : takechi)
เมื่อ :11 พฤศจิกายน 2559 10:52
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2559 15:06

102.07 MB..

โหลดแล้ว : 430 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,181 ครั้ง
ความคิดเห็น : 9
คะแนน : 3


(รหัส 6037)

Minitab.v17.1.0

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:06

68.52 MB

โหลดแล้ว : 87 ครั้ง
ดูแล้ว : 595 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 0


(รหัส 6036)

IBM SPSS for Statistics

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 10:02

77 bytes

โหลดแล้ว : 124 ครั้ง
ดูแล้ว : 463 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6035)

Discoverin Statistics Using Spss (introducing statistical method), 3rd edition

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:52

20.67 MB

โหลดแล้ว : 86 ครั้ง
ดูแล้ว : 462 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 6034)

Fly Ash Aggregate in Concrete

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:43

2.42 MB

โหลดแล้ว : 77 ครั้ง
ดูแล้ว : 429 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 6033)

Journal of Concrete Strength

(By : takechi)
เมื่อ :10 พฤศจิกายน 2559 09:34

1.89 MB

โหลดแล้ว : 59 ครั้ง
ดูแล้ว : 455 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 1057)

หลักการสำรวจและทำแผนที่ by กรมชลประทาน

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:51
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557 13:26

670.43 KB

โหลดแล้ว : 522 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,149 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 1056)

Highway Engineering

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 16:46

7.57 MB

โหลดแล้ว : 665 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,557 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 9


(รหัส 1051)

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 13 ธันวาคม 2560 03:32

4.96 MB

โหลดแล้ว : 448 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,289 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 1050)

SKETCHUP + CAD 3

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:39

58.82 MB

โหลดแล้ว : 337 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,195 ครั้ง
ความคิดเห็น : 5
คะแนน : 7


(รหัส 1049)

SKETCHUP + CAD 2

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:25

165.51 MB

โหลดแล้ว : 244 ครั้ง
ดูแล้ว : 912 ครั้ง
ความคิดเห็น : 8
คะแนน : 5


(รหัส 1048)

SKETCHUP + CAD 1

(By : takechi)
เมื่อ :02 ตุลาคม 2555 10:02

93.25 MB

โหลดแล้ว : 373 ครั้ง
ดูแล้ว : 1,278 ครั้ง
ความคิดเห็น : 12
คะแนน : 5


(รหัส 1047)

1.46 MB

โหลดแล้ว : 38 ครั้ง
ดูแล้ว : 356 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 0