ไฟล์ที่พบ 12 ไฟล์

ปกไฟล์

ชื่อไฟล์

ขนาด

เพิ่มเติม


(รหัส 3586)

Reinforced Concrete

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 18:03

12.61 MB..

โหลดแล้ว : 102 ครั้ง
ดูแล้ว : 238 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 3


(รหัส 3585)

Structural Details in Concrete

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 17:57

7.43 MB..

โหลดแล้ว : 136 ครั้ง
ดูแล้ว : 294 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3584)

Structural Foundation Designer\'s Manual(5th)

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 17:53

19.92 MB..

โหลดแล้ว : 160 ครั้ง
ดูแล้ว : 295 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 3


(รหัส 3583)

Structural Masonry Designer\'s Manual(5th)

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 12:25

23.59 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 141 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 0


(รหัส 3582)

Structural Steelwork connections

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 12:18

14.53 MB..

โหลดแล้ว : 112 ครั้ง
ดูแล้ว : 244 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 2


(รหัส 3581)

Structural Steelwork connections

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 11:58

14.53 MB..

โหลดแล้ว : 49 ครั้ง
ดูแล้ว : 145 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 0


(รหัส 3580)

Structural Steelwork(Limit State Design)

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 11:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2557 11:53

10.55 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 182 ครั้ง
ความคิดเห็น : 2
คะแนน : 1


(รหัส 3579)

Structural Steelwork

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 11:17

17.31 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 175 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 3578)

Structural Timber Design - Abdy Kermani

(By : udomchaice11)
เมื่อ :30 มีนาคม 2557 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 27 กันยายน 2559 02:06

8.08 MB..

โหลดแล้ว : 121 ครั้ง
ดูแล้ว : 271 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 2


(รหัส 3577)

Concrete Bridge Engineering - Performance and Advances - R. J. Cope

(By : udomchaice11)
เมื่อ :29 มีนาคม 2557 14:57
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 10 มกราคม 2560 20:07

11.92 MB..

โหลดแล้ว : 73 ครั้ง
ดูแล้ว : 226 ครั้ง
ความคิดเห็น : 0
คะแนน : 1


(รหัส 3576)

Bridge_Engineering_Construction_and_Maintenance

(By : udomchaice11)
เมื่อ :29 มีนาคม 2557 14:46

13.09 MB..

โหลดแล้ว : 47 ครั้ง
ดูแล้ว : 143 ครั้ง
ความคิดเห็น : 1
คะแนน : 1


(รหัส 3575)

LRFD Design Example Steel Girder Superstructure Bridge

(By : udomchaice11)
เมื่อ :29 มีนาคม 2557 09:28
อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 30 มีนาคม 2557 12:42

3.10 MB..

โหลดแล้ว : 129 ครั้ง
ดูแล้ว : 357 ครั้ง
ความคิดเห็น : 4
คะแนน : 1