คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

Share Code

File Details

รหัส : 1051

ชื่อไฟล์ : คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

เครดิตไฟล์ :

งานก่อสร้างและซ่อมบารุง กองอาคารและสถานที่ สานักอธิการบดี

ผู้อัพโหลด : takechi

หมวดการกรอง :

    PDF
    ของคนไทย
    เอกสารราชการ
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 1051)
ขนาดไฟล์ 4.96 MB
(By : takechi)
เมื่อ 02 ตุลาคม 2555 10:48
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2560 03:32
โหลดแล้ว 439 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,227 ครั้ง
ความคิดเห็น 4
คะแนน 3

Comments