งานยกอาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี (อาคารชนิด Load bearing wall)

Share Code

File Details

รหัส : 3140

ชื่อไฟล์ : งานยกอาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี (อาคารชนิด Load bearing wall)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

งานยกอาคารสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี
(อาคารชนิด Load bearing wall)


-------------------------------

เป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่วิศวกรไทยสามารถคิดค้นหาวิธียกอาคารที่ทำด้วยอิฐก่อล้วนๆและมีอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี ได้สำเร็จ ทำให้ปัญหาอาคารโบราณสถานต่างๆที่ทรุดตัวหรืออยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ สามารถแก้ไขได้ นับว่าวิธีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ช่วยในการอนุรักษ์ศิลปะอันล้ำค่าที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของเราต่อไปในอนาคต วิศวกรท่านที่คิดค้นวิธียกอาคารดังกล่าวได้ไม่ใช่ใครที่ไหน เชื่อได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะกับหลายๆท่านที่เคยไปดูงานยกอาคาร 5 ชั้นที่ทรุดเอียง และเข้าฟัง

การบรรยายในหัวข้อสัมมนา
เรื่อง”ปัญหาฐานรากและการแก้ไข” รวมถึงการอบรมสอบเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกรซึ่งวิศวกรท่านนี้เป็น วิทยากรให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วิศวกรท่านที่กล่าวถึงนี้ก็คือ อ.ธเนศ วีระศิริ ท่านเป็นอาจารย์ พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และเป็นผู้แต่งหนังสือ ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุดและยกอาคาร

เครดิตไฟล์ :

อ.ธเนศ วีระศิริ

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ว.ส.ท.

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3140)
ขนาดไฟล์ 611.92 KB.
(By : admin)
เมื่อ 07 มิถุนายน 2556 00:15
โหลดแล้ว 214 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 649 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 2

Comments