เอกสาร การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น (i-condo)

Share Code

File Details

รหัส : 3442

ชื่อไฟล์ : เอกสาร การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น (i-condo)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสาร การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น (i-condo)
ด้วยโปรแกรม ETABS 2013 ,SAFE 12.3.2 ,CSI COLUMN 8.4

จัดทำโดย
นายอภัย ชาภิรมย์ รหัสนักศึกษา M5640430

เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช

เครดิตไฟล์ :

จัดทำโดย
นายอภัย ชาภิรมย์ รหัสนักศึกษา M5640430

เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล จิรวัชรเดช
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001260004836&fref=ts

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    WORDS
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3442)
ขนาดไฟล์ 12.47 MB
(By : admin)
เมื่อ 12 มีนาคม 2557 10:11
โหลดแล้ว 3,039 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 9,497 ครั้ง
ความคิดเห็น 37
คะแนน 21

Comments