คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

Share Code

File Details

รหัส : 3956

ชื่อไฟล์ : คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD (หนังสือใหม่)(เพื่อการศึกษา)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (WSD)
โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน ปรับปรุงใหม่ 2555
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว (เพื่อการศึกษา)

-------------------------------------------------------

คำนำในการปรับปรุง พ.ศ.2555

เมื่อปี พ.ศ.2550 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ได้ยุติการพิมพ์หนังสือ “การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” แต่ยังมีผู้ถามหาหนังสือเล่มนี้กันอยู่ ประจวบกับการออกแบบตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 โดยวิธีกำลังที่ให้ใช้ fc ไม่เกิน 150 ksc ทำให้ไม่ประหยัดเท่ากับวิธีหน่วยแรงใช้งาน หนังสือเล่มนี้จึงมีความจำเป็นอยู่ แต่วิทยาการมีความก้าวหน้าขึ้นมาก ผู้เขียนจึงถือโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ และตัด
ส่วนที่ล้าสมัยไปแล้วในส่วนของการออกแบบบันได ได้เพิ่มเติมการออกแบบบันไดชานพักลอย และรายละเอียดการออกแบบฐานรากได้เพิ่มเติมมากกว่ากรณีอื่นๆ

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว (โทร.0819186332)

เครดิตไฟล์ :

ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว
พิสูจน์อักษร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว และ นายอธิพัชร์ ศรเกตุ
ผู้ออกแบบปก : นายอธิพัชร์ ศรเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว (อ.ป๋า) (โทร.0819186332)

ควบคุมการพิมพ์โดย : นายอธิพัชร์ ศรเกตุ และ TumCivil.com Training Center
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

ISBN : 978-616-321-465-2

จัดพิมพ์โดย
นายอธิพัชร์ ศรเกตุ และ TumCivil.com Training Center
http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_list.php?keyword=%A4%D3%BB%C5%D4%C7

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  ว.ส.ท.
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 3956)
ขนาดไฟล์ 6.96 MB
(By : admin)
เมื่อ 03 กันยายน 2557 00:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 01 มีนาคม 2559 01:36
โหลดแล้ว 9,897 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 27,352 ครั้ง
ความคิดเห็น 154
คะแนน 74

Comments