คู่มือการการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 4017

ชื่อไฟล์ : คู่มือการการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557

ผู้อัพโหลด : ekaraj

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 4017)
ขนาดไฟล์ 6.80 MB.
(By : ekaraj)
เมื่อ 05 ธันวาคม 2557 21:51
โหลดแล้ว 211 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 554 ครั้ง
ความคิดเห็น 4
คะแนน 3

Comments