มยผ. 1303-57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 4019

ชื่อไฟล์ : มยผ. 1303-57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

มยผ. 1303-57 มาตรฐานการประเมินและการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

ผู้อัพโหลด : ekaraj

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 4019)
ขนาดไฟล์ 8.46 MB.
(By : ekaraj)
เมื่อ 05 ธันวาคม 2557 22:05
โหลดแล้ว 194 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 854 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 3

Comments