หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท

Share Code

File Details

รหัส : 4116

ชื่อไฟล์ : หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ อาคาร 9 ประเภท

ฉบับ พ.ศ. 2555

ตามกฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548

จัดทำโดย
กรุงเทพมหานคร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

เครดิตไฟล์ :

1.กรุงเทพมหานคร
2.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารราชการ

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 4116)
ขนาดไฟล์ 19.28 MB
(By : admin)
เมื่อ 22 มีนาคม 2558 23:22
โหลดแล้ว 317 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,566 ครั้ง
ความคิดเห็น 9
คะแนน 3

Comments