การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN) (ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว ขยายความ)

Share Code

File Details

รหัส : 5088

ชื่อไฟล์ : การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN) (ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว ขยายความ)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การออกแบบสะพาน
BRIDGE DESIGN

คำนำในการปรุงใหม่
การปรุงใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่ได้สอนในรายวิชา วิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานในการออกแบบสะพาน เมื่อมีความสนใจที่จะศึกษาก็ติดขัดในเรื่องตำราหายาก ต่อมาระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2555 ได้ทำงานเป็นกรรมการในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรึกษาคุณธงชัย ศรีดามา อดีตรองอธิบดีกรมทางหลวง และคุณเอกนรินทร์ จินาวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบฯสำนักทางหลวงฯ เชียงใหม่ ถึงเรื่องตำราออกแบบสะพาน ซึ่งก็กรุณาค้นหาและถ่ายเอกสารมาให้ (แม้ต้นฉบับขาดหน้า 48) ลักษณะ font น่าจะเป็นเวิร์ดราชวิถีหรือ เวิร์ดจุฬา ที่อยู่ในช่วงเวลาประมาณ พ.ศ.2530 หรือ 25 ปีมาแล้ว (นับถึง พ.ศ.2555) จากการอ่านคร่าวๆ พบว่าการพิมพ์เศษส่วน สูตร สมการ พิมพ์ใน
บรรทัดเดียวทำให้ดูยาก รายการคำนวณมีการข้ามขั้นตอนจำนวนมาก การทำความเข้าใจต้องเปิดหนังสือย้อนไปย้อนมาจากประสบการณ์เมื่อครั้งเรียนที่จุฬาฯ วิชาไหนที่ยากมากจะใช้วิธีแปลและเฉลยแบบฝึกหัดไปเนื่องจากทำให้อ่านหนังสือช้าลง ความเข้าใจมากขึ้น เมื่อเพื่อนๆ มาพบเอกสารที่ทำไว้ก็ขอให้พิมพ์ออกมา
เผยแพร่บ้าง จึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเขียนหนังสือออกมาเรื่อยๆ คราวนี้ก็เช่นกันเมื่อจะศึกษากันอย่างละเอียด
แล้วก็เกษียณอายุราชการแล้ว จะใช้วิธีดังเดิมคืออ่านไปด้วยพิมพ์ไปด้วย ส่วนไหนที่ข้ามขั้นก็จะขยายความให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คนที่เก่งมากๆ อาจจะรู้สึกว่าเยิน เย้อน่าเบื่อ ก็ไม่ต้องอ่านเพราะไม่ได้ทำสำหรับคนเก่ง แต่ทำสำหรับตนเองและบางท่านที่โฉบมาอ่านเท่านั้นหวังว่าการขยายความครั้งนี้ จะทำให้มีวิศวกรได้รับความกระจ่างเพิ่มขึ้นในการออกแบบสะพานแต่เนื่องจากการขยายความไม่ได้ขออนุญาตจากผู้เขียนคือ รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ ใช้เพียงเป็นเอกสารประกอบการสอน จึงห้ามการจำหน่ายในทุกกรณี หากต้องการจัดพิมพ์และจำหน่ายขอให้ติดต่อขออนุญาต
จากท่านเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้แทนโดยตรง

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เครดิตไฟล์ :

รศ.ดร.สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายความโดย
ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5088)
ขนาดไฟล์ 44.20 MB
(By : admin)
เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 12:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 18 มกราคม 2565 21:19
โหลดแล้ว 5,569 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 25,140 ครั้ง
ความคิดเห็น 75
คะแนน 21

Comments