เอกสารการบรรยายเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง” ของจุฬาฯ (พ.ศ.2535)

Share Code

File Details

รหัส : 5089

ชื่อไฟล์ : เอกสารการบรรยายเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง” ของจุฬาฯ (พ.ศ.2535)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการบรรยายเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง” ของจุฬาฯ (พ.ศ.2535)

วิทยากร (เมื่อปี พ.ศ.2535) โดย

1. ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
2. ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
3. ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
4. รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
5. รศ.ดร.สุธรรม สุริยะมงคล
6. ผศ.ดร.เริงเดชา รัชตโพธิ์
7. รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม


หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535

เครดิตไฟล์ :

วิทยากร (เมื่อปี พ.ศ.2535) โดย

1. ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
2. ศ.ดร.ทักษิณ เทพชาตรี
3. ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
4. รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
5. รศ.ดร.สุธรรม สุริยะมงคล
6. ผศ.ดร.เริงเดชา รัชตโพธิ์
7. รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม

หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----------------------------------------

นำมาโดย ผศ.ดร.สรกานต์ ศีตองอ่อน และ ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว
http://www.tumcivil.com/engfanatic/article_gen.php?article_id=1367&hit=1

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5089)
ขนาดไฟล์ 75.87 MB
(By : admin)
เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 00:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 29 ธันวาคม 2558 00:55
โหลดแล้ว 2,144 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 6,731 ครั้ง
ความคิดเห็น 59
คะแนน 22

Comments