เอกสารแปลและเฉลย วิชากำลังวัสดุ (Strength of Materials)

Share Code

File Details

รหัส : 5023

รายละเอียด :

เอกสารแปลและเฉลย วิชากำลังวัสดุ (Strength of Materials)


คำนำ ในการพิมพ์ครั้งที่ 3

เมื่อ ราว พ.ศ. 2514-2515 ขณะที่ผู้เฉลยกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัยนั้นยังไม่ใช้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) วิชา กำลังวัสดุ หรือ Strength of Materials ซึ่งสมัยนี้อาจจะใช้ชื่อว่า Mechanics of Materials เป็นวิชาที่ท่านอาจารย์เทพ ศาสตรี สอนอยู่โดยสอนกลุ่มนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ปรากฏว่านิสิตตกกันเป็นจำนวนมาก ผู้เฉลยเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา จึงไม่มีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์ แต่ก็มีความสนใจว่าเหตุใดวิชานี้จึงยากเหลือเกินจนบุคลากรที่คัดมาอย่างดีแล้วยังตกกันมากมาย จึงได้ไปขอยืมหนังสือจากเฮียย้งรุ่นพี่เครื่องกลบ้านใกล้กันมาอ่านในช่วงปิดภาคใหญ่ มีนาคมถึงพฤษภาคม ก็พบว่ายากจริงดังคำร่ำลือ แค่แบบฝึกหัดแรกก็ยากสุดๆ แล้ว แต่ต้องใจสู้เพราะโยธาก็ต้องเรียนวิชานี้เหมือนกัน (หนังสือของ ดร. Seely) ไหนๆ ก็ไม่รอดแล้ว จึงบังคับตนเองให้อ่าน
หนังสือช้าลงโดยการอ่านเอาเรื่องแล้วแปลเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจเนื้อหาของวิชาได้ถ่องแท้มากขึ้นเริ่มทำแบบฝึกหัดได้ดีขึ้น พอเปิดภาคเรียนใหม่ก็ได้เรียนวิชานี้กับท่านอาจารย์อำนวย พานิชกุล พบว่าประโยชน์จากการอ่านก่อนนั้นมากมายเหลือเกิน วิชาที่ยากเย็นแสนเข็ญกลายเป็นง่ายขึ้นมาก จึงแปลและเฉลยแบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้จนหมดแม้ว่าบางข้ออาจจะใช้เวลาคิดเป็นเดือนก็มี เพื่อนๆ และน้องๆ มาเห็นเอกสารที่ทำไว้ก็ยุว่าพิมพ์ออกเผยแพร่ในนามชุมนุมวิชาการก็จะช่วยให้นิสิตและนักศึกษาได้เข้าใจมากขึ้น (และคาดหวังว่าจะตกน้อยลง) จึงทำการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตขนาดเล็กมา 2 ครั้ง

มาถึงปี พ.ศ.2554 ผู้เฉลยเกษียณอายุราชการ อาจารย์สุธี ปิยะพิพัฒน์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเอกสารชุดนี้อยู่ได้ถ่ายสำเนามาให้ ผู้เฉลยพอมีเวลาจึงปรับปรุงใหม่ให้ละเอียดมากขึ้นและแก้คำผิดต่างๆ ให้สมบูรณ์ จำนวนหน้าจึงขยับจาก 695 หน้า เป็น 966 หน้า และ แปลงเป็น PDF โดยไม่มีการพิมพ์จำหน่าย ผู้อ่านท่านใดต้องการให้ download ไปใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาขออนุญาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว

117/256 ซอย 9/5 หมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 081-9186332 โทรสาร 02-9252690
E-mail address : somsakkhum@gmail.com

เครดิตไฟล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ คำปลิว

117/256 ซอย 9/5 หมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 081-9186332 โทรสาร 02-9252690
E-mail address : somsakkhum@gmail.com
https://www.facebook.com/somsak.kampliew?pnref=story

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5023)
ขนาดไฟล์ 33.46 MB
(By : admin)
เมื่อ 08 ธันวาคม 2558 00:22
โหลดแล้ว 4,111 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 12,662 ครั้ง
ความคิดเห็น 104
คะแนน 45

Comments