คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

Share Code

File Details

รหัส : 5160

ชื่อไฟล์ : คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก Reinforced Concrete Design (WSD & SDM)

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

***********************************************

พิมพ์ครั้งที่ 1 (1 มีนาคม 2559)

ฉบับสมบูรณ์ที่มีครบถ้วนเนื้อหาในรายวิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมหล็ก
รวมทั้งประสบการณ์และการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

***********************************************

จัดพิมพ์และควบคุมการผลิตโดย TumCivil.com Training Center

***********************************************

เครดิตไฟล์ :

คู่มือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design (WSD + SDM)


โดย อ.พงฬ์นธี มณีกุล

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ 1

มีนาคม 2559

ผู้จัดทำ : อ.พงฬ์นธี มณีกุล
พิสูจน์อักษร : อ.พงฬ์นธี มณีกุล
ผู้ออกแบบปก : อธิพัชร์ ศรเกตุ
ควบคุมการพิมพ์โดย : พงฬ์นธี มณีกุลและ TumCivil.com Training Center

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

https://www.facebook.com/psm.york

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  ว.ส.ท.
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5160)
ขนาดไฟล์ 9.79 MB
(By : admin)
เมื่อ 01 มีนาคม 2559 01:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 01 มีนาคม 2559 01:54
โหลดแล้ว 6,858 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 17,811 ครั้ง
ความคิดเห็น 104
คะแนน 63

Comments