ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

Share Code

File Details

รหัส : 5441

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

ตัวอย่างงานวิเคราะห์ STAAD.Pro อาคารรูปโดม (อ.ชาย แสงไสว)

ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้าง model ของอาคารที่มีลักษณะเป็นโครงสรา้ง
คอนกรีตเสริมเหล็กจากชั้น ล่างถึงชั้น 5 และจากชั้น 6 - 13 จะเป็นโครงสรา้ง
เหล็กรูปพรรณ ระบบพื้น Hollor core และที่ชั้น หลังคาจะเป็นโครงถักเหล็ก
BRACED DOME วิเคราะห์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของโครงสรา้ง และทำการกำหนด
ขั้นตอนการก่อสรา้ง METHOD STATEMENT OF CONSTRUCTION

วิศวกรโครงสร้าง : นายชาย แสงไสว ส.ย.8611

เครดิตไฟล์ :

วิศวกรโครงสร้าง : นายชาย แสงไสว ส.ย.8611
https://www.facebook.com/groups/ThaiCal/

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  รายการคำนวณ
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5441)
ขนาดไฟล์ 32.61 MB
(By : admin)
เมื่อ 22 มิถุนายน 2559 00:12
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 22 มิถุนายน 2559 00:37
โหลดแล้ว 1,445 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,176 ครั้ง
ความคิดเห็น 17
คะแนน 13

Comments