Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

Share Code

File Details

รหัส : 5596

ชื่อไฟล์ : Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design) (ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel Design)

(ยึดรอยต่อด้วยสกรู&เชื่อม)

เนื้อหาในโปรแกรมประกอบด้วย

- คำนวณแป C(หมายเหตุโปรแกรมทุกไฟล์เพิ่มตารางเหล็ก)
- คำนวณแป เหล็กกล่อง
- ออกแบบคานต่อด้วยสลักเกลียวมีโมนต์กระทำ
- ออกแบบคานต่อด้วยสลักเกลียว
- ออกแบบคานต่อด้วยสลักเกลียวมีโมเมนต์กระทำ
- ออกแบบแป้นหูช้างต่อเดึยวสลักเกลียว
- ออกแบบคานยื่น
- ออกแบบคานช่วงเดียวต่อด้วยสลักเกลียวมีโมเมนต์กระทำ
- ออกแบบคานช่วงเดียวต่อด้วยสลักเกลียว
- ออกแบบคานช่วงเดียวต่อโดยการต่อโดยใช้เท้าแขน..เพิ่มการตรวจสอบ
- คำนวณโครงถักเหล็กLC คู่
- คำนวณโครงถักเหล็กกลม
- คำนวณโครงถักเหล็กC คู่
- คำนวณโครงถักเหล็กL คู่
- ออกแบบคานช่วงเดียวต่อโดยการต่อโดยใช้เหล็กฉากรอง....เพิ่มการตรวจสอบ
- ออกแบบคานช่วงเดียวต่อโดยการต่อโดยใช้เหล็กฉากประกบข้างหัวคาน....เพิ่มการตรวจสอบ
- การคำนวณลวดเชื่อมโปรแกรมจะเลือกค่าต่าสุดในการคำนวณ ระหว่างหน่วยของเหล็กรับ MและV กับลวดเชื่อมที่ยอมให้
- หมายเหตุพื้นและคานตั้งแต่ 7 - 12 ช่วงอยู่ในการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
- ฐานรากตั้งแต่ 7 - 12 ต้นอยู่ในการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง
- การวิเคราะห์แรงลมและแผ่นดินไหวให้ใช้ชุดที่อยู่ในโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหน่วนแรงใช้งาน0.75กำลัง1.275
- เปรียบเทียบการวิเคราะห์แรงที่กระทำต่อคานกับ SUT ตามคำขอ
- กรณีการวิเคราะห์แรงคานไม่แสดงรูปให้ดูที่ช่องไม่ทำการคำนวณ ให้ปรับตัวเลขน้อยกว่าความยาวคานหรือเปลี่ยนเป็น = 1.00 ทุกช่อง
- การออกแบบงานเชื่อมต่อชนสำหรับงานใหญ่ตามคำแนะนำ( เชื่อมหัวคานชนหัวคาน แนะนำให้ตั้งชื่อคานตามนน.เช่น BS 79.7)
- ออกแบบคานโดยการต่อชน...........หมายเหตุ.เหล็กมี 2 ขนาดเปลียน 1 และ2
- ออกแบบคาน
- ออกแบบคานยื่น
- ออกแบบจันทัน
- ออกแบบเสาเพิ่มการตรวจสอบและตารางเหล็ก........หมายเหตุเหล็มมี2ขนาดเปลี่ยน1และ2
- ออกแบบเสารับโมเมนต์ และยอมให้เกิดการเซ
- ออกแบบเสารับโมเมนต์
- อออกแบบเสาประกอบ
- วิเคราะห์แรงลมCantilever Method
- วิเคราะห์แรงคานยื่น
- วิเคราะห์แรง

ในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้หนังสือหลักประกอบด้วยผู้แต่งตำรา ท่านเหล่านี้

1. ศ. ดร. วินิต ช่อวิเชียร
2. รศ. รังษี นันทสาร
3. อ. JAKRAPONG PONGPENG ( อาจารย์สอนหนังสือผู้เขียน )

อนื่งในการคำนวณระยะโก่งตัวผู้เขียนใช้ปรับปรุงจากสูตรการคำนวณไม้แบบ ที่นำมาเผยแพร่โดย ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ค่าที่ได้จะมีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนัก ฉะนั่นผู้เขียนจึงหวังว่าผู้ที่จะนำไปใช้ จะทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทางที่ถนัดต่อไป

เนื่องจากโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตโดยเฉพาะ หากท่านนำโปรแกรมชุดนี้ไปใช้กับการออกแบบโครงสร้าง ผู้เขียนได้ทำตัวอย่างการแปลงค่า I เป็นค่าความลึกเทียบเท่าไว้แล้ว อยู่ในการออกแบบคานช่วงเดียว กรณีที่จำเป็นต้องมีเหล็กที่มี 2 ขนาดในแนวคานเดียวกัน

ความดีทั้งหลายขอมอบให้เป็นของครูบาอาจารย์ทุกท่าน ที่อบรบสั่งสอนถ่ายทอดความรู้หรือเอาผลงานของท่านที่ไม่เอยนามอ้างอิงในการเผยผลงานครั้งนี้ต่อผู้เขียน…..

สุดท้ายพบข้อผิดพลาดประการใด โทรมาแจ้งตามเบอร์ที่อยู่ในโปรแกรม

รินทร์ ขุนจันทร์

เครดิตไฟล์ :

รินทร์ ขุนจันทร์

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 5596)
ขนาดไฟล์ 127.75 MB
(By : admin)
เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 01:13
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 19 สิงหาคม 2559 01:20
โหลดแล้ว 8,049 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 45,271 ครั้ง
ความคิดเห็น 80
คะแนน 27

Comments