Spreadsheet โปรแกรมออกแบบไม้แบบและคิดราคาต่อหน่วย (เหมาะกับการใช้งานกับงานเล็กๆไม่เกิน 3 ชั้น)

Share Code

File Details

รหัส : 6114

ชื่อไฟล์ : Spreadsheet โปรแกรมออกแบบไม้แบบและคิดราคาต่อหน่วย (เหมาะกับการใช้งานกับงานเล็กๆไม่เกิน 3 ชั้น)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

Spreadsheet โปรแกรมออกแบบไม้แบบและคิดราคาต่อหน่วย (เหมาะกับการใช้งานกับงานเล็กๆไม่เกิน 3 ชั้น)

โปรแกรมชุดนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงให้เพื่อนผู้เขียนใช้สอนเรื่องไม้แบบในวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งแก่นักศึกษา

ผู้เขียนจึงคิดว่าน่าจะทำการเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อการศึกษาและเรียนรู้เพื่อความเข้าใจ


"การใช้โปรแกรมผู้เขียนไม่สามารถรับผิดชอบความผิดพลาดแทนท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะมาจากโปรแกรมหรือการใช้งาน ฉะนั่นขอให้ท่านศืกษาให้รอบคอบก่อนใช้งาน "

รินทร์ ขุนจันทร์

เครดิตไฟล์ :

รินทร์ ขุนจันทร์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010990297540

ผู้อัพโหลด : admin

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    Spreasheets

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 6114)
ขนาดไฟล์ 10.12 MB
(By : admin)
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 10:13
โหลดแล้ว 1,712 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 6,911 ครั้ง
ความคิดเห็น 15
คะแนน 7

Comments