การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก WSD

Share Code

File Details

รหัส : 7252

รายละเอียด :

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน REINFORCED CONCRETE DESIGN (Working Stress Design : WSD)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ดำรงศีล
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เครดิตไฟล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ดำรงศีล
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7252)
ขนาดไฟล์ 13.73 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 21 มกราคม 2561 18:48
โหลดแล้ว 1,563 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,441 ครั้ง
ความคิดเห็น 27
คะแนน 16

Comments