ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ

Share Code

File Details

รหัส : 7256

รายละเอียด :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการวิจัย
การรวบรวมองค์ความรู้ด้านขนส่งระบบราง:
กรณีศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เครดิตไฟล์ :

ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย

เผยแพร่โดย คุณชินวุฒิ ชาญฉายา

โครงการวิจัย การรวบรวมองค์ความรู้ด้านขนส่งระบบราง: กรณีศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

The Knowledge Accumulation of Rail Transportation: Case Study of Infrastructure

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7256)
ขนาดไฟล์ 3.60 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 08 มีนาคม 2561 16:44
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:09
โหลดแล้ว 860 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,063 ครั้ง
ความคิดเห็น 9
คะแนน 6

Comments