คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

Share Code

File Details

รหัส : 7292

ชื่อไฟล์ : คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เครดิตไฟล์ :

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

http://www.thailibrary.in.th/2016/11/03/universal-design-manua/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  ของต่างประเทศ
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7292)
ขนาดไฟล์ 3.34 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 15:39
โหลดแล้ว 255 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,089 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 4

Comments