การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Concrete Mix Design

Share Code

File Details

รหัส : 7295

ชื่อไฟล์ : การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Concrete Mix Design

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Concrete Mix Design

ผู้สอน อ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ

http://www.cement.org

ข้อกาหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสาหรับโครงสร้างคอนกรีต
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครดิตไฟล์ :

ผู้สอน อ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุทธ

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7295)
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 12 สิงหาคม 2561 23:14
โหลดแล้ว 699 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,179 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 4

Comments