เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

Share Code

File Details

รหัส : 7296

ชื่อไฟล์ : เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เฉลยข้อสอบ วิชา Reinforced Concrete Design (สภาวิศวกร สำหรับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา)

Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear,
bond and interaction among these forces.

ผู้เฉลย
ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

เครดิตไฟล์ :

ผู้เฉลย
ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

Cre
สภาวิศวกร
https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/article

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  สภาวิศวกร

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7296)
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 23 สิงหาคม 2561 17:27
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2561 16:25
โหลดแล้ว 5,457 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 24,728 ครั้ง
ความคิดเห็น 22
คะแนน 17

Comments