Steel & CFT Column Design (การออกแบบเสาท่อเหล็กและเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต)

Share Code

File Details

รหัส : 7299

ชื่อไฟล์ : Steel & CFT Column Design (การออกแบบเสาท่อเหล็กและเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการบรรยาย "การออกแบบเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต (Concrete-Filled steel Tube, CFT) " ที่ วิศวกรรมสถานฯ (วสท.)

Steel & CFT Column Design

การออกแบบเสาท่อเหล็กและเสาท่อเหล็กกรอกคอนกรีต

-------------------------
ดร.วศ. กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
(kitjapat@hotmail.com)
ม.เกษตรศาสตร์
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

เครดิตไฟล์ :

-------------------------
ดร.วศ. กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ
(kitjapat@hotmail.com)
ม.เกษตรศาสตร์
อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.
https://www.facebook.com/kitjapat.p

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  ว.ส.ท.
  มาตรฐาน AISC
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7299)
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 06 กันยายน 2561 17:35
โหลดแล้ว 510 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,146 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 2

Comments