การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

Share Code

File Details

รหัส : 7208

ชื่อไฟล์ : การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การบรรยายเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพานส่วนล่าง

(Design of Highway Bridge’s Sub-structures)

นาย สถาพร โภคา

กรมโยธาธิการ วันที่ 6 กันยายน 2542

เครดิตไฟล์ :

รศ.ดร.สถาพร โภคา

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  Power Point (เอกสาร PPT)
  กรมโยธาธิการและผังเมือง

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7208)
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 10 ธันวาคม 2560 12:53
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 11 ธันวาคม 2560 10:07
โหลดแล้ว 493 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,361 ครั้ง
ความคิดเห็น 5
คะแนน 5

Comments