การออกแบบอาคาร (Building Design)

Share Code

File Details

รหัส : 7209

รายละเอียด :

การออกแบบอาคาร (Building Design)

รศ.ดร.สถาพร โภคา

เครดิตไฟล์ :

รศ.ดร.สถาพร โภคา

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ของคนไทย
    เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
    Power Point (เอกสาร PPT)

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7209)
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 11 ธันวาคม 2560 10:06
โหลดแล้ว 811 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,134 ครั้ง
ความคิดเห็น 10
คะแนน 5

Comments