เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล"

Share Code

File Details

รหัส : 7357

ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการสอน "กลศาสตร์ของไหล"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการสอน
วิชา 01208242
กลศาสตร์ของไหล

อ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

เครดิตไฟล์ :

อ.สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
http://www.me.eng.kps.ku.ac.th/mekups/Online-Course-Material.php

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7357)
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561 10:39
โหลดแล้ว 447 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,548 ครั้ง
ความคิดเห็น 5
คะแนน 0

Comments