การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

Share Code

File Details

รหัส : 7319

ชื่อไฟล์ : การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม
(Investment Analysis for Engineering Project)

เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย หลักการต่างๆทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การบริหารงานก่อสร้าง และการวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหลายแหล่ง ประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยเริ่มจากการศึกษารูปแบบทางธุรกิจ ซึ่งมีการใช้ Business Model Canvas (BMC) ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่ทำให้เห็นภาพการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างบูรณการ เนื้อหาในหนัง สือนี้จะครอบคลุม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการลงทุนสำหรับงานวิศวกรรม การวิเคราะห์การลงทุน โครงการงานวิศวกรรมวิธีการต่าง ๆ พร้อมท้้งการใช้ตารางคำนวณของ MS. Excel ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่ใช้กัน อย่างแพร่หลาย โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งนำไปใช้
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครดิตไฟล์ :

การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม
(Investment Analysis for Engineering Project)

เรียบเรียงโดย
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5128
E-mail : Pommy90@hotmail.com
https://eng.siam.edu/ผศ-ดร-เฉลิมเกียรติ-วงศ์ว/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7319)
ขนาดไฟล์ 9.20 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 10:42
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 22 ตุลาคม 2561 10:43
โหลดแล้ว 1,289 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 7,400 ครั้ง
ความคิดเห็น 12
คะแนน 9

Comments