รายงานผลงานโครงการเพื่อประกอบการขอเลื่อนระดับ เป็นวุฒิวิศวกรโยธา (ผลงานดีเด่นลำดับที่ 2)

Share Code

File Details

รหัส : 7321

ชื่อไฟล์ : รายงานผลงานโครงการเพื่อประกอบการขอเลื่อนระดับ เป็นวุฒิวิศวกรโยธา (ผลงานดีเด่นลำดับที่ 2)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

รายงานผลงานโครงการเพื่อประกอบการขอเลื่อนระดับ
เป็นวุฒิวิศวกรโยธา ( ผลงานดีเด่นลาดับที่ 2 )

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสานักงาน ป.ป.ช. แห่งใหม่ ( ระยะที่ 2 )
( The Office of the National Counter Corruption Commission )

เจ้าของโครงการ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

นายชาย แสงไสว สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน สย.8611

เครดิตไฟล์ :

-----------------

เจ้าของโครงการ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

นายชาย แสงไสว สามัญวิศวกรโยธา เลขทะเบียน สย.8611
https://www.facebook.com/chay.sangsawai.16

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
    สภาวิศวกร

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7321)
ขนาดไฟล์ 20.78 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 23 ตุลาคม 2561 13:15
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 28 กรกฏาคม 2563 23:11
โหลดแล้ว 1,154 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,485 ครั้ง
ความคิดเห็น 10
คะแนน 7

Comments