การคำนวณหาความยาว sheet pile แบบสมดุลเเรง

Share Code

File Details

รหัส : 7453

รายละเอียด :

ตัวอย่างรายการคำนวณหาความยาว sheet pile แบบสมดุลเเรงอย่างง่าย คิดง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้กรณีที่ปลายของ sheet pile ฝังอยู่ในดินเหนียวปานกลางถึงแข็ง (Medium to Stiff Clay) หรือดินกรุงเทพมหานคร

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้อัพโหลด : pithanp

หมวดการกรอง :

    PDF
    รายการคำนวณ
    ของคนไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7453)
ขนาดไฟล์ 564.78 KB
(By : pithanp)
เมื่อ 01 ธันวาคม 2561 08:43
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2564 19:28
โหลดแล้ว 1,424 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 11,475 ครั้ง
ความคิดเห็น 7
คะแนน 0

Comments