เอกสารการสอนชุดวิชา งานสนาม เล่ม 1

Share Code

File Details

รหัส : 7467

ชื่อไฟล์ : เอกสารการสอนชุดวิชา งานสนาม เล่ม 1

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการสอนชุดวิชา งานสนาม เล่ม 1

ส่วนประกอบของสภาพแวดล้อม / สุปรีชา หิรัญโร
การเตรียมงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม / วิชัย ศรีสอ้าน
การสำรวจและการเตรียมการวางผังก่อสร้าง / โสภณ แสงไพโรจน์
การป้องกันดินพังในการก่อสร้างงานใต้ดิน / ประสงค์ ธาราไชย
การป้องกันดินพังในการก่อสร้างงานใต้ดิน / สืบศักดิ์ พรหมบุญ
คุณสมบัติและชนิดของวัสดุที่ใช้เป็นแบบหล่อ และการออกแบบชิ้นส่วน / ต่อตระกูล ยมนาค
การออกแบบนั่งร้าน / ประสงค์ ธาราไชย
การออกแบบนั่งร้าน / สืบศักดิ์ พรหมบุญ
การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวใต้ดิน / สืบศักดิ์ พรหมบุญ
การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวบนดิน / ประสงค์ ธาราไชย
การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวบนดิน / สืบศักดิ์ พรหมบุญ
การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวบนดิน / อรุณ ชัยเสรี
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
สุขลักษณะของที่พักคนงานและการกำจัด สิ่งปฏิกูล / สุปรีชา หิรัญโร
การเขียนแบบขยายจริงของงานประปา / โสภณ แสงไพโรจน์
การเขียนแบบขยายจริงของงานไฟฟ้า / วิบูลย์ เหลืองวิริยะแสง
การเขียนแบบขยายจริงของงานไฟฟ้า / วีระศักดิ์ ไพรัตน์
การเขียนแบบขยายจริงของงานประปา / ฉัตรโสภา ธรรมศักดิ์
การเขียนแบบขยายจริงของงานประปา / วีระศักดิ์ ไพรัตน์
การเขียนแบบขยายจริงของงานปรับอากาศ / ชยันต์ ศาลิคุปต์
การเขียนแบบขยายจริงของงานปรับอากาศ / วีระศักดิ์ ไพรัตน์
การเขียนแบบที่ทำจริง / มานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์
การเขียนแบบที่ทำจริง / วีระศักดิ์ ไพรัตน์

เครดิตไฟล์ :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7467)
ขนาดไฟล์ 21.33 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 02 ธันวาคม 2561 21:27
โหลดแล้ว 532 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,818 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 1

Comments