ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)

Share Code

File Details

รหัส : 7423

ชื่อไฟล์ : ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)

ด้วยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำ “ข้อแนะนำการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Building and Environments Design Recommendation for All)” เพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มสถาปนิก และนิสิตนักศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเป็นแนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนได้

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลทางเทคนิคเพื่อเป็นคู่มือในการนำไปออกแบบอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนนี้ จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนางานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากลโลกยิ่งขึ้น และในอนาคต คณะทำงานตั้งใจจะพัฒนา ปรับปรุง ข้อแนะนำการออกแบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครดิตไฟล์ :

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://asa.or.th/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    สบายๆไม่ครียด / พกไปได้ทุกที่

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7423)
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561 00:44
โหลดแล้ว 313 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,425 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 1

Comments