คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 7545

ชื่อไฟล์ : คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว


กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7545)
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2561 17:20
โหลดแล้ว 131 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 626 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments