เอกสารการบรรยาย "แบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี" (Geotechnical Modelling)

Share Code

File Details

รหัส : 7560

รายละเอียด :

เอกสารการบรรยาย "แบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี" (Geotechnical Modelling)

ในโอกาสนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก โดยความสนับสนุนของ Thai Geotechnical Society (TGS) และ South East Asian Geotechnical Society (SEAGS) เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่วิศวกรปฐพีของไทยจะได้รับความรู้เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี โดยใช้แบบจำลองดิน Finite Element Method (FEM) จึงได้เชิญ Prof.Wood มาบรรยายในประเทศไทย และจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Prof.David Muir Wood ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี จาก University of Dundee ได้มีกำหนดการบรรยาย หัวข้อ Soil Modelling ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครดิตไฟล์ :

Prof.David Muir Wood ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองทางวิศวกรรมปฐพี จาก University of Dundee ได้มีกำหนดการบรรยาย หัวข้อ Soil Modelling ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.gerd.eng.ku.ac.th/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
    Power Point (เอกสาร PPT)

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7560)
ขนาดไฟล์ 13.82 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 01 มกราคม 2562 14:31
โหลดแล้ว 541 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,177 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 2

Comments