บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " สมการสามโมเมนต์และวิธีงานน้อยที่สุด " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

Share Code

File Details

รหัส : 7565

ชื่อไฟล์ : บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " สมการสามโมเมนต์และวิธีงานน้อยที่สุด " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " สมการสามโมเมนต์และวิธีงานน้อยที่สุด " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

14.1 วิธีหาสมการสามโมเมนต์
14.2 การประยุกต์ใช้สมการสามโมเมนต์
14.3 วิธีงานน้อยที่สุด
สรุป
แบบฝึกหัด

--------------------------------------

บทนี้เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนต โดยวิธีแรงหรือเฟล็กซิบิลิตี คือ (1) วิธีสมการสามโมเมนต์ และ (2) วิธีงานน้อยที่สุด
สมการสามโมเมนต์พัฒนาขึ้นโดย Clapeyron ในปี ค.ศ.1857 หรือประมาณ 156 ปีมาแล้ว วิธีนี้ใช้วิเคราะห์คานต่อเนื่องได้ดีมากหลักการที่สำคัญคือความลาดชันของคานต่อเนื่องตรงตำแหน่งจุดรองรับต้องมีเพียงค่าเดียว การพิจารณาจะนำคานมาสองช่วงติดกันมีจุดรองรับสามจุด ค่าโมเมนต์ภายในคานตรงจุดรองรับทั้งสามจะเป็นตัวไม่ทราบค่า จึงเรียกว่า สมการสามโมเมนต์ ดังนั้นส่วนที่เป็นคานยื่นที่ปลายทั้งสองข้างจึงไม่ต้องนำมาเข้าสมการสามโมเมนต์นี้

วิธีแรงอีกวิธีคือวิธีงานน้อยที่สุด ซึ่งใช้หลักการตามทฤษฎีที่สองของ Castigliano และเป็นวิธีคล้ายกับวิธีการเปลี่ยนรูปร่างที่สอดคล้อง แต่แตกต่างตรงที่วิธีงานน้อยที่สุดจะหาจากเมื่อพลังงานความเครียดในระบบมีค่าน้อยที่สุด ส่วนวิธีการเปลี่ยนรูปร่างที่สอดคล้องจะพิจารณาจากการโก่งตัว

เครดิตไฟล์ :

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7565)
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 30 มกราคม 2562 18:24
โหลดแล้ว 392 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,471 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 1

Comments