บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีมุมหมุนและการโก่งตัว " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

Share Code

File Details

รหัส : 7568

ชื่อไฟล์ : บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีมุมหมุนและการโก่งตัว " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีมุมหมุนและการโก่งตัว " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

16.1 สมการมุมหมุนและการโก่งตัว
16.2 พื้นฐานของวิธีมุมหมุนและการโก่งตัว
16.3 การวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
16.4 การวิเคราะห์โครงเฟรมที่ไม่มีการเซ
16.5 การวิเคราะห์โครงเฟรมที่มีการเซ
สรุป
แบบฝึกหัด

--------------------------------------

วิธีวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตในบทนี้ เป็นการพิจารณามุมหมุนและการโก่งตัวของโครงสร้างแทนการหาแรงโดยตรง และเมื่อทราบมุมหมุนและการโก่งตัวแล้วก็สามารถหาแรงและโมเมนต์ได้ วิธีมุมหมุนและการโก่งตัวนี้เสนอโดย George A. Maney เมื่อปี ค.ศ.1915 หรือ 98 ปีมาแล้ว โดยพิจารณาผลจากโมเมนต์ดัดซึ่งมีผลมากที่สุด (ผลจากแรงเฉือนและแรงตามแนวแกนมีน้อยหากเทียบจากผลของโมเมนต์ดัด) การวิเคราะห์วิธีอื่นที่คิดผลจากแรงทุกชนิดจะให้ผลลัพธ์แตกต่างไปเล็กน้อย ดังนั้นหากทดสอบ
แบบฝึกหัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิธี Finite Element Method (FEM) คำตอบอาจจะไม่ตรงกับเฉลย

เครดิตไฟล์ :

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7568)
ขนาดไฟล์ 4.47 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 21:27
โหลดแล้ว 296 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 911 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 0

Comments