บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีกระจายโมเมนต์ " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

Share Code

File Details

รหัส : 7569

ชื่อไฟล์ : บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีกระจายโมเมนต์ " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

บทเรียนการวิเคราะห์โครงสร้าง " วิธีกระจายโมเมนต์ " โดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

17.1 นิยาม
17.2 พื้นฐานของวิธีกระจายโมเมนต์
17.3 การวิเคราะห์คานต่อเนื่อง
17.4 การวิเคราะห์โครงเฟรมที่ไม่มีการเซ
17.5 การวิเคราะห์โครงเฟรมที่มีการเซ
สรุป
แบบฝึกหัด

วิธีวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตในบทนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนรูป เรียก วิธีกระจายโมเมนต์
(moment distribution method) ที่เสนอโดย Hardy Cross ปี ค.ศ.1970 การวิเคราะห์โครงสร้างอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในวิธีเมตริกซ์ก็เข้ามาแทนที่ วิธีกระจายโมเมนต์จึงค่อยๆ ลดความนิยมลง อย่างไรก็ตามวิธี
กระจายโมเมนต์ยังมีการใช้กับโครงสร้างเล็กๆ หรือใช้ตรวจสอบผลจากคอมพิวเตอร์

เครดิตไฟล์ :

ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7569)
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 21:36
โหลดแล้ว 347 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 900 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 0

Comments