เอกสารประกอบการสอนวิชา "การวิเคราะห์โครงสร้าง 2"

Share Code

File Details

รหัส : 7571

ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการสอนวิชา "การวิเคราะห์โครงสร้าง 2"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการสอนวิชา "

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
(Structural Analysis II)
• เนื้อหา
– การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดกำหนดไม่ได้โดยวิธีสถิต (Indeterminate Structures) ด้วยวิธีต่างๆ
– เส้นอิทธิพลของโครงสร้าง Indeterminate

ดร. ธรรมนูญ สุสำเภา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.รังสิต

เครดิตไฟล์ :

ดร. ธรรมนูญ สุสำเภา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.รังสิต

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
    เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7571)
ขนาดไฟล์ 5.86 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2562 22:50
โหลดแล้ว 869 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 6,090 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 0

Comments