มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51 มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วย วิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

Share Code

File Details

รหัส : 7521

ชื่อไฟล์ : มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51 มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วย วิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

มยผ. 1252-51 และ มยผ. 1551-51 มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วย วิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test และตรวจสอบความ สมบูรณ์ของเสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เครดิตไฟล์ :

สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7521)
ขนาดไฟล์ 7.04 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2561 14:23
โหลดแล้ว 171 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 763 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments