มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

Share Code

File Details

รหัส : 7523

ชื่อไฟล์ : มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลาง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

เครดิตไฟล์ :

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    PDF
    ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
    ของคนไทย
    เอกสารราชการ

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7523)
ขนาดไฟล์ 16.43 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 22 ธันวาคม 2561 14:31
โหลดแล้ว 31 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 352 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 1

Comments