เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

Share Code

File Details

รหัส : 7644

ชื่อไฟล์ : เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

เรียบเรียงโดย

คุณอารีย์ กัลปนา
ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Cre โดย อ.ชาย แสงไสว

เครดิตไฟล์ :

คุณอารีย์ กัลปนา
ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.facebook.com/chay.sangsawai.16

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7644)
ขนาดไฟล์ 8.18 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 16:32
โหลดแล้ว 655 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 3,890 ครั้ง
ความคิดเห็น 2
คะแนน 2

Comments