การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED

Share Code

File Details

รหัส : 7648

ชื่อไฟล์ : การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐาน LEED

ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
LEED AP BD+C
LEED AP O+M
LEED AP ID+C
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครดิตไฟล์ :

ผศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
LEED AP BD+C
LEED AP O+M
LEED AP ID+C
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  Power Point (เอกสาร PPT)

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7648)
ขนาดไฟล์ 9.57 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 14 มีนาคม 2562 15:13
โหลดแล้ว 517 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,491 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 0

Comments