คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

Share Code

File Details

รหัส : 7650

รายละเอียด :

คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (มยผ.)

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ISBN 978-974-458-597-4
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ISBN 978-974-458-597-4
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4321
http://subsites.dpt.go.th/edocument/index.php/sd-work/4-2017-04-03-02-26-37

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7650)
ขนาดไฟล์ 9.60 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 17 มีนาคม 2562 13:34
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 17 มีนาคม 2562 13:35
โหลดแล้ว 1,552 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 5,435 ครั้ง
ความคิดเห็น 5
คะแนน 4

Comments