คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)

Share Code

File Details

รหัส : 7654

รายละเอียด :

Steel Reinforcing Bar Handbook

เขียนโดย : ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

จัดทำโดย : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / Tata Steel (Thailand)

--------------------------------------------------

แบบรายละเอียดโครงสร้างนับเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง โดยในการเขียนแบบโครงสร้างนั้นนอกจากจะต้องใช้ขนาดและจำนวนหน้าตัดตามผลที่ได้คำนวณออกแบบ ยังต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของโครงสร้างเพื่อให้เป็นไปตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้ในการออกแบบอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนแบบโครงสร้างและผู้อ่านแบบเพื่อนาไปทำการก่อสร้างต้องมีความเข้าใจในหลักการเหล่านี้เป็นอย่างดี

สำหรับหนังสือการเขียนแบบรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็กเล่มนี้ ในแต่ละบทจะกล่าวถึงองค์อาคารแต่ละรูปแบบโดยจะกล่าวถึงพฤติกรรมขององค์อาคารในการรับแรงและหลักในการออกแบบโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจที่มาของแบบรายละเอียดในแต่ละส่วน เนื้อหาต่างในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหนังสือตำรามาตรฐานหลายเล่มทั้งในและต่างประเทศและแบบก่อสร้างต่างๆที่ได้รับจากเพื่อนๆในกลุ่มเฟสบุ๊ค ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนาเนื้อหา
ต่างจัดทำเรียบเรียง โดยได้พยายามเนื้อหามีความสอดคล้องกันเท่าที่จะทำได้

ตัวผู้เขียนเองได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการแต่งหนังสือเล่มนี้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องต้องการแนะนาประการใดผู้เขียนยินดีรับฟังเพื่อการปรับปรุงต่อไปในอนาคต

--------------------------------------------------
สารบัญ

1. คอนกรีตและเหล็กเสริม
2. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. ฐานราก
7. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- แบบรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เอกสารอ้างอิง

เครดิตไฟล์ :

เขียนโดย : ผศ.ดร.มงคล จิรวัชรเดช

จัดทำโดย : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / Tata Steel (Thailand)
https://www.facebook.com/TataTisconTH/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  เอกสารธุรกิจ
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  มาตรฐาน ACI

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7654)
ขนาดไฟล์ 11.38 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 28 มีนาคม 2562 15:20
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 31 ธันวาคม 2562 11:31
โหลดแล้ว 2,955 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 12,628 ครั้ง
ความคิดเห็น 19
คะแนน 3

Comments