โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

Share Code

File Details

รหัส : 7655

ชื่อไฟล์ : โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี ASD (รุ่นทดลองใช้ DEMO version )

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก วิธี WSD เป็น Spreadsheet ออกแบบจุดต่อ / รอยต่อโครงสร้างเหล็ก (Steel Design) อย่างมืออาชีพ

พัฒนาโดย ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

--------------------------------------------

โปรแกรม NEO STEEL CONNECTIONS (Spreadsheets)

การใช้งานโปรแกรม
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยงาน ในส่วนขั้นตอนของการออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก

ทฤษฎีการออกแบบ
- ออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (Allowable Stress Design, ASD.)
- ออกแบบเป็นไปตาม มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ ของ ว.ส.ท. (EIT. Standard 1015)

ความสามารถในการออกแบบ (ปัจจุบันและเตรียมในเวอร์ชั่นถัดไป)
1.ออกแบบจุดต่อ ด้วยการเชื่อม โดยวิธี WSD.
2.ใช้สำหรับงานออกแบบ
2.1) ส่วนโครงหลังคา(โครงข้อหมุน หรือ Truss)
-ออกแบบจุดต่อระหว่างชิ้นส่วน
-ออกแบบจุดต่อระหว่าง โครงข้อหมุนกับเสารองรับ
2.2) ส่วนโครงสร้างอาคาร
-ออกแบบคานหูช้าง รองรับคานหรือรางเครน
-ออกแบบจุดต่อ คานชนคาน และคานต่อคาน (แบบรับเฉพาะแรงเฉือน และแบบรับทั้งแรงเฉือนและแรงดัด)
-ออกแบบจุดต่อ เสาชนเสา (แบบรับทั้งแรงอัดและแรงดัด)
-ออกแบบจุดต่อ คานชนเสา (แบบรับเฉพาะแรงเฉือน และแบบรับทั้งแรงเฉือนและแรงดัด)
2.3.) ส่วนจุดรองรับ เสาต่อเสาตอม่อ คสล.
3.มีรายละเอียดของคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการต่อเชื่อม ชัดเจน ครบถ้วนตาม มอก. ทั้งในส่วนของ เหล็กรูปพรรณ สกรูหรือน๊อต ลวดเชื่อม และแผ่นเหล็ก
4.แสดงรายละเอียดของจุดต่อเพื่อการก่อสร้างที่ละเอียด ชัดเจน(ใน 2D) ทั้งทางด้าน มิติต่างๆ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ รวมถึงมีภาพแสดงในแบบ 3D เพื่ออธิบายความหมาย
5.ขนาดหน้าตัดเหล็ก สามารถเลือกที่ขนาดที่ต้องการได้โดยตรงโดยทันที่ ตามมาตรฐาน มอก.
6.ใช้งานง่าย และมีคำอธิบาย ให้ความหมาย และข้อมูลต่างๆในแต่ละช่องข้อมูลที่จะต้องป้อน
7.มีการตรวจสอบให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ผลการออกแบบผ่านหรือไม่ผ่าน
8.ปกรายการคำนวณ และรายงานผลการออกแบบ ละเอียด เป็นระเบียบ สวยงาม

เครดิตไฟล์ :

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
https://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/shopping/219-โปรแกรม-NEO-STEEL-CONNECTIONS-ออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก-วิธี-ASD-โดย-ผศ.เสริมพันธ์-เอี่ยมจะบก

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

    ไฟล์ ZIP / RAR
    ของคนไทย
    Spreasheets
    มาตรฐาน AISC

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7655)
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 01 เมษายน 2562 10:38
อัพเดตล่าสุดเมื่อ 02 เมษายน 2562 09:51
โหลดแล้ว 1,460 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 7,329 ครั้ง
ความคิดเห็น 11
คะแนน 3

Comments