เอกสารการบรรยาย "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก"

Share Code

File Details

รหัส : 7668

ชื่อไฟล์ : เอกสารการบรรยาย "การออกแบบโครงสร้างเหล็ก"

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

การออกแบบโครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก
มาตรฐานการออกแบบ และ ประยุกต์ใช้

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ดร .ประกิจ เปรมธรรมกร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร

เครดิตไฟล์ :

ดร .ประกิจ เปรมธรรมกร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารอบรม / สัมมนา / ดูงาน
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน
  Power Point (เอกสาร PPT)
  ว.ส.ท.
  มาตรฐาน AISC

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7668)
ขนาดไฟล์ 3.16 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 15:54
โหลดแล้ว 1,114 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 4,209 ครั้ง
ความคิดเห็น 6
คะแนน 4

Comments