เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง

Share Code

File Details

รหัส : 7669

ชื่อไฟล์ : เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง

เล่มที่ 2. หน่วยที่ 8 งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมทางการเงิน / สุชาดา สถาวรวงศ์ -- หน่วยที่ 9 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์โครงการ / ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 10 งานสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานก่อสร้าง / ประพนธ์ ผาสุขยืด -- หน่วยที่ 11 งานสารนิเทศเพื่อการสำรวจปริมาณ / โสภณ แสงไพโรจน์ -- หน่วยที่ 12 งานสารสนเทศเพื่อการจัดการงานสนาม / ประพนธ์ ผาสุขยีด -- หน่วยที่ 13 งานสารสนเทศเพื่อการจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง / พิชัย นิมิตรยงสกุล, ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม -- หน่วยที่ 14 งานสารสนเทศเพื่อการตรวจงาน / โสภณ แสงไพโรจน์, วิชัย ศรีสอ้าน -- หน่วยที่ 15 การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ / ครรชิต มาลัยวงศ์

เครดิตไฟล์ :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  หนังสือสแกนมา (สำเนา)
  หนังสือเก่าเก็บ / หนังสือบริจาค / หนังสือโดนน้ำท่วม
  ของคนไทย
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  เน้นสำหรับนิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะ / หรือกำลังเรียน

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7669)
ขนาดไฟล์ 19.19 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 09:30
โหลดแล้ว 314 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 1,714 ครั้ง
ความคิดเห็น 3
คะแนน 0

Comments