คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 7678

ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

อยู่ในหมวดหมู่ :

รายละเอียด :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว / กรมโยธาธิการและผังเมือง

(คู่มือการปฏิบัติประกอบ มยผ.1301-1302-61)

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ISBN 978-974-458-613-1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4366
http://subsites.dpt.go.th/edocument/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7678)
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 18:17
โหลดแล้ว 403 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,286 ครั้ง
ความคิดเห็น 0
คะแนน 1

Comments