มยผ.1301 / 1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

Share Code

File Details

รหัส : 7679

รายละเอียด :

มยผ.1301 / 1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว / กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เครดิตไฟล์ :

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ISBN 978-974-458-614-8
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
โดย สานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2299-4321 โทรสาร 0-2299-4366
http://subsites.dpt.go.th/edocument/

ผู้อัพโหลด : tumcivil

หมวดการกรอง :

  PDF
  ไฟล์ต้นฉบับ (ชัดเจน)
  ของคนไทย
  เอกสารราชการ
  เอกสารการสอน / เอกสารอาจารย์มหาวิทยาลัย
  กรมโยธาธิการและผังเมือง
  กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลด :

สถิติ :

(รหัส : 7679)
ขนาดไฟล์ 4.53 MB
(By : tumcivil)
เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 18:22
โหลดแล้ว 446 ครั้ง ( รายละเอียด)
ดูแล้ว 2,346 ครั้ง
ความคิดเห็น 1
คะแนน 1

Comments